ES Parama

Siekiant įgyvendinti svajonę sukurti savo verslą, 2019 metais buvo pateikta paraiška gauti paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka.

2020 metų kovo 3 dieną projektas 19VP-KL-19-1-09775-PR001 buvo patvirtintas ir gautas 17 220 eur finansavimas.

Gautos paramos dėka, galėjome įsigyti visą reikiamą įrangą ir medžiagą, kuri reikalinga atliekant spaudos darbus ant rūbų. Taip pat galime reklamuoti savo verslą ir pilnai vykdyti visus darbus .

Teikdami tiesioginės spaudos darbus galime spausdinti įvairius dizainus ant rūbų, sukurta darbo vieta, Šilutės rajone esame vieninteliai teikiantys tokią paslaugą. Suteikta galimybė kitiems užsiimti papildoma veikla ar savo verslu, kai žmogus kuria ir parduoda savo dizainus, o mes juos atspausdiname ir išsiunčiame jo klientui (POD projektas).